Test osobnosti

0
Pridal 12. November 2013 admin , Články

Dnes vám prinášame zaujímavý test, ktorý vám povie, či ste človek, ktorý je viac orientovaný na seba alebo na druhých. Vopred podotýkame, že ani jedna z možností nie je lepšia ako tá druhá.

Test:
S pomocou ukazováka vašej pravej ruky (ľaváci použite ľavú ruku), načrtnite si na čelo písmeno Q.

 

Tento zábavný test vám teraz povie, či ste človek orientovaný skôr na seba (self-centered) alebo človek orientovaný na druhých (others-centered). Tieto dva typy ľudí majú veľmi odlišný spôsob videnia sveta, avšak samozrejme, ani jeden nie je lepší než ten druhý.

Sú dve možnosti ako ste mohli načrtnúť písmeno Q. Niektorí ľudia “nakreslia” písmeno Q s háčikom na ich pravej strane čela, iní nakrešlia háčik na Q na ich ľavej strane čela.

 

test-osobnosti

Ľudia orientovaní skôr na seba zväčša nakreslia písmeno Q spôsobom, aby ho prečítali oni sami (t.j. s háčikom na ich pravej strane čela). Majú tendenciu byť stále rovnakí bez ohľadu na situáciu či prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Správanie tohto typu ľudí je viac vedené ich vlastnými hodnotami než potrebami iných ľudí. Práve preto je v niektorých prípadoch pre nich dôležitejšie vlastné presvedčenie než obľúbenosť medzi ostatnými ľuďmi. Títo ľudia sú tiež zvyčajne priami k ostatným ľuďom a to isté očákavajú aj od druhých. Práve vďaka tomu nie sú moc dobrí klamári, ale sú lepší pri odhaľovaní klamstva.

Ľudia orientovaní skôr na druhých ľudí obyčajne nakreslia písmeno Q spôsobom takým, aby bolo čitateľné pre druhých ľudí (a nie pre seba), teda s háčikom na svojej ľavej strane čela. Títo ľudia sa na rozdiel od predchádzajúceho typu osoby viac zaoberajú tým, ako ich ľudia vnímajú a vidia. Sú šťastní, keď sú obľúbení medzi inými ľuďmi v spoločnosti. Radi tiež bývajú v strede pozornosti a nemajú problém prispôsobiť svoje správanie situácii, v ktorej sa práve nachádzajú. Rovnako vedia jednoduchšie presvedčiť iných o správnosti ich názoru a postoju. Práve preto sú často krát dobrí v klamaní, avšak odhaľovanie klamstva im príliš nejde.
Komentáre

komentárov


0 KomentárovPridajte komentár ako prvý!


Odpovedať